Return to site

Už nuotekų valymo įrenginių nepriežiūrą - solidžios baudos

Savininkai, kurie stato namus ir neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų valymo sistemos privalo individualiai rūpintis nuotekų valymu.

· Bio

Aplinkos apsaugos departamentas gauna pranešimų dėl galbūt netinkamai veikiančių nuotekų valymo įrenginių arba netvarkomų buitinių nuotekų, į aplinką išleidžiamų nevalytų nuotekų, todėl primename, kokie aplinkos apsaugos reikalavimai taikomi biologinių nuotekų valymo įrenginių (NVĮ) naudotojams ir savininkams.

Už nuotekų valymo įrenginių nepriežiūrą - solidžios baudos

Dažniausiai biologinius nuotekų valymo įrenginius statosi ir naudoja individualių namų savininkai ar jų grupės, kurių gyvenvietėse nėra centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų. Šie įrenginiai skirti buityje susidarančioms nuotekoms valyti. Įrenginius eksploatuojant susidaro nuotekų dumblas, kurį tvarkyti taip pat būtina pagal aplinkos apsaugos reikalavimus.

Kad išvengtų aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų, įrenginio savininkas turėtų nuolat stebėti ir laiku atlikti valymo įrenginių priežiūros darbus. Susidaręs nuotekų dumblas yra priskiriamas atliekoms, todėl įrenginio savininkas privalo jį perduoti atliekų tvarkytojams. Taip pat turi būti užtikrinama po valymo į aplinką išleidžiamų nuotekų kontrolė, imami jų mėginiai NVĮ įrengtoje mėginių paėmimo vietoje. „Atkreipiame dėmesį, kad įrenginio dokumentuose yra pateiktas aprašymas, ką turi padaryti savininkas ar įrenginį prižiūrintis asmuo kiekvieną dieną, savaitę ir mėnesį. O šių reikalavimų laikytis būtina, nes, sulūžus orapūtei, procesas sutriks. Jeigu laikysitės reikalavimų, sutrikimas bus pastebėtas iškart ir taip išvengsite problemų“, – sako Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas Linas Ostanevičius. Laikoma, kad NVĮ neatitinka aplinkos apsaugos reikalavimų, kai jie neveikia dėl mechaninių gedimų (orapūtės trikdžiai, elektros energijos trikdžiai), yra netinkamai eksploatuojami, turi daug perteklinio dumblo ir yra netinkamai prižiūrimi arba nebeišvalo nuotekų iki nustatytų normų.

Naudinga pasidomėti:

Neteisėti savininkų veiksmai

Taip pat aplinkosaugininkas pažymi, kad nuotekos po valymo teisės aktų nustatyta tvarka gali būti išleidžiamos tik į paviršinius vandens telkinius (upes, kanalus, tvenkinius, dirbtinius nepratekamus vandens telkinius) ir į gruntą, vadovaujantis Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklėse nustatytais reikalavimais. „Dažnai pasitaiko, kad asmenys eksploatuoja NVĮ, kurių nuotekų po valymo išleistuvai yra neteisėtai įrengti kelkraščių grioviuose ar nuotekos po valymo tiesiog išleidžiamos ant žemės paviršiaus – toks nuotekų išleidimas į aplinką neteisėtas. Taip pat nuotekomis po valymo negalima laistyti vejų, pievų ar daržų“, – teigia L. Ostanevičius. Netinkamai prižiūrint įrenginius ir į aplinką patekus teršalams, taikoma administracinė atsakomybė. Už netinkamai valomas nuotekas baudos siekia nuo 60 iki 1170 eurų. Taip pat gali būti apskaičiuota aplinkai padaryta žala už nevalytų buitinių nuotekų išleidimą į aplinką. Nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo 90 iki 170 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 600 iki 900 eurų.

Straipsnis panaudotas ir pasidalintas iš: https://www.lrytas.lt/bustas/nekilnojamasis-turtas/2022/05/20/news/nuoteku-valymo-irenginius-isirenge-savininkai-turi-islikti-budrus-uz-ju-neprieziura-solidzios-baudos-23403807